10 paźdiernika 2017 roku w Budapeszcie podczas konferencji dla dostawców TESCO zostaliśmy uhonorowani dwiema nagrodami Tesco Value Award.

Nagroda Customer Champion została przyznana naszej firmie za wyjątkowy wkład i elastyczność w przygotowaniu i wprowadzaniu oferty produktowej. Z kolei w kategorii Food Waste zostaliśmy docenieni za nasz wkład w ograniczenie marnowanej żywności poprzez wprowadzenie linii ziemniaków Perfectly Imperfect.