białe logo firmy bugaj z hasłem

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Bugaj sp. z o.o. beneficjentem środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju zostało przeznaczone przede wszystkim na utworzenie nowoczesnego zakładu obierania ziemniaków.

www.ziemniakiobrane.pl

Bugaj sp. z o.o. beneficjentem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Zadanie pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,87 kW dla firmy BUGAJ Sp. z o.o.” współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania: 179.415,00 zł
Wartość dofinansowania: 95%
Zakres projektu: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,87 kW, ogniwa polikrystaliczne o sprawności ogniwa fotowoltaicznego 18%; ilość paneli: 45 sztuk o powierzchni ogniw fotowoltaicznych 239,23 m2